Privacy Policy
Bento Box respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.
 1. Bento Box verwerkt persoonsgegevens die aan haar worden verstrekt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
 2. Op de Website wordt gebruikers gevraagd onder andere de volgende gegevens te verstrekken: E-mailadres, voornaam, naam, geslacht, postcode, huisnummer en telefoonnummer.
 3. Persoonsgegevens die door gebruikers van de Website zijn verstrekt worden gebruikt voor: het verlenen en factureren van onze diensten alsmede het verzenden van commerciële boodschappen, nieuwsbrieven, en aanbiedingen.
 4. Bento Box zal geen persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij de gebruiker haar daartoe toestemming heeft gegeven of indien zij tot het verstrekken is verplicht. 
 5. Om de dienstverlening op de Website te kunnen afstemmen op de wensen van gebruikers verzamelt Bento Box IP-gegevens van gebruikers. Daarnaast worden cookies gebruikt om wachtwoorden, gebruiksnamen en voorkeuren te onthouden. Zowel IP-gegevens als cookies worden uitsluitend op geanonimiseerde wijze verwerkt.
 6. De gebruiker heeft recht op inzage in de persoonsgegevens en kan deze desgewenst laten verwijderen of wijzigen door contact op te nemen met Bento Box door middel van een e-mail aan mail@bento.nl vragen over onze Privacy Policy kunnen aan dit e-mail adres worden gericht.
 7. Bij verdere ontwikkeling van Bento Box kan het voorkomen dat een of meer van de onderdelen van de onderneming worden overgedragen aan een derde, alsdan heeft Bento Box het recht persoonsgegevens van haar klanten eveneens aan deze derde over te dragen.
 8. Bento Box is niet verantwoordelijk voor de naleving van privacywetgeving door zusterbedrijven, partners of andere partijen.
 9. Bij het plaatsen van een bestelling dient de gebruiker er zorg voor te dragen dat zijn gegevens waaronder mede begrepen zijn e-mail adres, adresgegevens en betalingsgegevens volledig, juist en actueel zijn.
 10. Bento Box zal binnen alle redelijkheid voorzorgsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of wijziging van de persoonsgegevens van gebruikers in onze database te voorkomen.
 11. Bento Box is altijd gerechtigd deze Privacy Policy te wijzigen, waarbij de meest recente versie van de Privacy Policy op de website zal worden gepubliceerd.